تبلیغات
یادداشت های شخصی ابوالفضل اشناب - خط و خال طبیعت ؛ حظّ و حال ما

شارژ ایرانسل

فال حافظ

یک شهر تا به من برسی عاشقت شده ست... ای سیب سرخ غلت زنان در مسیر رود
 

خط و خال طبیعت ؛ حظّ و حال ما

بسم الله

سوای دیدن کل اقوام دور و نزدیک هرکدام بیست بار و گاهی تحمل لطیفه های عصریخبندانی شان ، سوای از زیر کار خانه تکانی در رفتن ها ، سوای خرید های بی مورد و با مورد و رسیدن به مرز بیهوشی وسط بازار ، سوای هول بودن هایی که خودمان هم نمی دانیم چرا ، سوای خوابیدن های تا لنگه ظهر ، سوای تماشای همه برنامه های تلویزیون ، سوای پیله کردن به ماهی قرمز بیچاره عید ، سوای دقیق شدن روی گره زدن روبان سبزی های تر و تازه ، سوای ناخنک زدن به سمنوی وسط سفره ، سوای نگاههای معنی دار اقوام ،  سوای جوگیر شدن های نوروزی ، سوای دور ایران زدن در سیزده روز ، سوای تکلیف های تلنبار شده صبح چهاردهم فروردین ، سوای خیره شدن به جوانه سبزی که میخواهد خیلی زود برگ شود ، سوای همه اینها بهار ما چیزهای دیگری هم دارد.

طبیعت هر سال یک قاعده منظم و مرتب دارد و هیچ گاه تغییر هم نمی کند ، هیچ کس توقع ندارد پرستوها تابستان ها بروند قشلاق یا برگ ریزان وسط اردیبهشت اتفاق بیافتد یا میانه تابستان برف بیاید. یعنی اقتضایش همین است ، کارش همین است. ما هم همینطوریم اما تفاوت ما با طبیعت این است که تغییر آن قابل پیش بینی است مال ما نه . یعنی شما از درخت سیب توقع شکوفه انار نداری اما می توانی هر بهار جدید از آدمیزاد توقع اخلاق و رفتار جدید داشته باشی.

یعنی باید هم همینطور باشد نمی شود هر سال توپ سال نو که در میشود تو همانی باشی که سال پیش همین موقع بودی ، یعنی اگر باشی از درخت هم جا مانده ای! چون درخت برگ هایش ریخت تنه اش یخ زد اما باز بهار جوانه زد و سبز شد ولی تو برگ ریزانی هم نداشتی اما یک سال ساکن مانده ای .

از همه سنت های عید مهم تر همین عوض شدن خلق و خو است ، اخلاق و رفتاری که همین اول سالی شروعش کنیم و سال بعد چند چیز خوب دیگر به آن اضافه کنیم . اگر اینطور شد دیگر مهم نیست ماهی توی تنگ خواب آلود باشد یا فرز یا سمنو ترش باشد یا شیرین . اگر اینطور شد حال ما به حال بهار می نشیند و میشود معجون سحر آمیز یک سال خوبی که هم برای دیگران دوست داشتنی است هم برای رضایت دل خود کافی .

مشهورترین دعای عید ما هم که تقریبا همه ایرانی ها از بر اند  دارد همین را میگوید ، همین زنده شدن و تغییر کردن و متحول شدن به دست کسی که صاحب امور است. شاید بهترین آرزو ها هم همین حال خوب باشد.

حول حالنا الی احسن الحال

 

والسلام