تبلیغات
یادداشت های شخصی ابوالفضل اشناب - 3000000000000 میلیارد!

شارژ ایرانسل

فال حافظ

یک شهر تا به من برسی عاشقت شده ست... ای سیب سرخ غلت زنان در مسیر رود
 


تحلیلی بر ماجرای اخیر