تبلیغات
یادداشت های شخصی ابوالفضل اشناب - مـعنای اصـلی لغـت خـانـواده انـــد

شارژ ایرانسل

فال حافظ

یک شهر تا به من برسی عاشقت شده ست... ای سیب سرخ غلت زنان در مسیر رود
 

بسم الله 


یک مرد وزن مکمل هم در کنار هم

آیــینه وار هـــر دو یشان بی قرار هم

مـعنای اصـلی لغـت خـانـواده انـــد

مست نگاه یک دلی و می گسار هم

این زندگی بنا شده بر پایه های عشق

بی اعـتنا به ثــروت و دار ونـدار هم

یک خـــانهٔ محقر و یک قطـعهٔ حصیر

سـرمایه های اصلی شان اعتبار هم

کانون گـرم پروش غنچه های یاس

پیــوندشان وقوع و طــلوع بهار هم

در آسـمان عـاطفه این ماه و آفتاب

چرخیـده اند تا به ابد در مدار هم

عاقد خـدا و مهریه آب و سکوت محض

آری شدند هم نــفس روزگار هم


وحید قاسمی