تبلیغات
یادداشت های شخصی ابوالفضل اشناب - چیزی شبیه رایحه ...

شارژ ایرانسل

فال حافظ

یک شهر تا به من برسی عاشقت شده ست... ای سیب سرخ غلت زنان در مسیر رود
 

بسم الله 


چیزی شبیه رایحه ای می وزید و رفت

شب ها به شانه، نان و رطب می كشید و رفت

افسوس قدر و منزلتش را نداشتند

تا در جوار كوثر خود آرمید و رفت

زهرا همان علی و علی نیز فاطمه است

شكر خدا فراق به پایان رسید و رفت...

مردی كه شاهد صدمات مدینه بود

یك روز مرد...  در سحری شد شهید و رفت

گر چه كنار بسترش از مردها  پُر است

اما دریغ، محسن خود را ندید و... رفت

غیر از علی به عالم امكان مدار نیست

خلقت بدون اسم علی استوار نیست


یاسر حوتی 

....


یا علی