تبلیغات
یادداشت های شخصی ابوالفضل اشناب - یادداشت روی خط خدا (مباهله)

شارژ ایرانسل

فال حافظ

یک شهر تا به من برسی عاشقت شده ست... ای سیب سرخ غلت زنان در مسیر رود
 

محمد است و دختر و داماد و دو نوه اش.

او آمده است پیامبری اش را ثابت کند،آمده "حق" را روشن کند اما این چه ارتباطی با خانواده او دارد که قلب خطر را محل تجمیع عزیزانش می داند؟!

...قل ندع ابناء نا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم

دو پسرش حسن و حسین را آورد که از همان کودکی مقتدایشان جدشان بود و اسلام با گوشت و خونشان عجین بود،فاطمه  دخترش را آورد که آینه تمام نمای پیامبر بود و علی که صلابت پیامبر گونه اش نشان آن بود که او تکرار پیامبر است و نفس محمد

گویی "واقعه کساء" باز هم تکرار میشود.باز هم پیامبر آیه کتاب خدا را با این چهار نفر تفسیر می کند.

آری! دارد تکرار میشود...همه تاریخ دارند میشنوند؛ لحمهم لحمی و دمهم دمی

باز پای اثبات حقانیت اسلام و برگزیدگی محمد در میان است و باز علی و فاطمه و حسن و حسین را به صحنه آورده است.اینبار هم مردم باید بدانند که پیوند اسلام با این 4 نفر ناگسستنی ست .

 

باز می خواند"یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا" ،"ان  الدین عند الله اسلام" و باز هم تکرار میکند "لا اسالکم علیه اجرا الا مودة القربی"،مبادا آنها را بیازارید که یولمنی ما یولمهم

 

و مباهله نیز حکایت "ولایت" است...