تبلیغات
یادداشت های شخصی ابوالفضل اشناب - یادداشت شکرانه مهر (مباهله)

شارژ ایرانسل

فال حافظ

یک شهر تا به من برسی عاشقت شده ست... ای سیب سرخ غلت زنان در مسیر رود
 

بسم الله الرحمن الرحیم

فمن حاجَّک فیه من بعد ما جاءک من العلم فقُل تعالوا نَدعُ ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله علی الکاذبین

به فدای استقامتت

چه دلیرانه در راه برپایی اسلام

بر جان عزیزترینانت مباهله می کنی.

و چه بدبختم من...

که اسلام را مقابل دیدگانم خوار می کنند و من

حتی دم نمی زنم

***

در اولین قدم بهشان گفتی: "هر دعایی کردم، شما آمین بگویید".

در عجبم!! برای من، برای منی که همیشه پس از هر امر و دستوری هزاران سؤال پرسیده ام، خیلی سخت است درک کنم که چگونه دربارۀ دعایی که قرار است آمینش را بگویند، چیزی نپرسیدند...؟!

من به فدای این همه اعتمادشان.

کاش ذره ای از این اعتماد و اطمینان در وجود من هم بود

***

فرزندان را به مباهله خواندی... ابناءنا و ابناءکم

حسین در آغوشت بود و دست حسن در دستت.

زنان را نیز به مباهله خواندی... نساءنا و نساءکم

فاطمه دوشادوشت قدم برمیداشت.

و نفست را... انفسنا و انفسکم

و علی

علی، که پشت سر همه حرکت می کرد.

الله اکبر!!!

علی را "نفس خویش" می خوانی؟!!!

همتایی تا به کجا...؟؟؟!

یعنی خودت و علی می شوید، "خودت"؟؟!!

 

آه

و باز

من

و پرسش های مکررم...

آری، علی خودِ پیامبر است. تکرار کن و اینبار با اعتماد بگو:

"و مَن جَعلَهُ نفسَه"

***

مباهله را جشن می گیریم

مباهله روز پیروزی صداقت و استقامت،

روز برتری صورت های نورانی ست.

و او آرام زمزمه کرد:

"من صورت هایی می بینم که اگر رو به آسمان کنند و از خدا بخواهند، خداوند کوه ها را از جا می کند. مبادا با اینها مباهله کنی!"

و دیگری رو به پیغمبر و خویشاوندانش کرد و گفت: "حاضریم پیشنهادهایتان را بپذیریم"

***

بخوان آیه مباهله را...

که به فرمودۀ علی بن موسی الرضا، این آیه بزرگترین فضیلت امیرمؤمنان است که قرآن بر آن دلالت می کند.

"علی، نفس پیامبر است..."

فمن حاجَّک فیه من بعد ما جاءک من العلم فقُل تعالوا نَدعُ ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله علی الکاذبین